Sentkitsas un Nevisas pilsonība Nepieciešamie dokumenti

Sentkitsas un Nevisas pilsonība Nepieciešamie dokumenti

PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

Visiem pretendentiem ir jāsniedz:

 • Aizpildīta C1 pieteikuma veidlapa
 • Aizpildīta C2 pieteikuma veidlapa
 • Aizpildīta C3 pieteikuma veidlapa
 • Pilna dzimšanas datuma oriģināls vai dzimšanas apliecības apliecināta kopija (ti, dzimšanas dokuments, kurā iekļauta arī informācija par jūsu vecākiem, vai mājsaimniecības reģistrs, ģimenes grāmata utt.)
 • Vārda maiņas apliecināta apliecināta kopija (aktu aptaujas vai jurisdikcijas ekvivalents, ja piemērojams)
 • Pašreizējās (-o) valsts identitātes kartes (-u) apliecināta kopija (bērni līdz 16 gadu vecumam ir atbrīvoti)
 • Pašreizējās (-o) pases (-u) apliecināta kopija, kurā uzrādīts vārds, uzvārds, pilsonība ar fotogrāfiju, izdošanas datums un vieta, derīguma termiņš, pases numurs un izdevēja valsts.
 • HIV testa rezultāti nedrīkst būt vecāki par 3 mēnešiem (bērni līdz 12 gadu vecumam ir atbrīvoti)
 • Policijas sertifikāts “nav sertifikāta par sodāmību” vai “policijas izziņas sertifikāts” no pilsonības valsts un jebkuras valsts, kurā pēdējo 1 gadu laikā esat dzīvojis vairāk nekā 10 gadu (bērni līdz 16 gadu vecumam ir atbrīvoti)
 • Sešas (6) aptuveni 35 x 45 mm izmēra fotogrāfijas, kas uzņemtas pēdējo sešu (6) mēnešu laikā (NB vienai no fotogrāfijām jābūt sertificētām un pievienotai C2 veidlapai)

Sentkitsas un Nevisas pilsonība Nepieciešamie dokumenti

Citi no galvenajam pieteikuma iesniedzējam nepieciešamie apliecinošie dokumenti:

 • C4 pieteikuma veidlapa (SIDF opcija)
 • Pabeigts pirkšanas un pārdošanas līgums (apstiprināts nekustamā īpašuma variants)
 • Vismaz 1 oriģināla profesionālā izziņa (piemēram, no advokāta, valsts notāra, grāmatveža vai cita līdzīga profesija), kas nav vecāka par 6 mēnešiem.
 • Bankas izraksti 12 mēnešu periodam no pieteikuma iesniegšanas dienas
 • Vismaz 1 bankas atsauces vēstules oriģināls, ko izdevusi starptautiski atzīta banka, ne vecāka par 6 mēnešiem.
 • Militārā reģistra apliecināta kopija vai atbrīvojums no militārā dienesta (ja piemērojams)
 • 1 oriģināls dzīvesvietas adreses pierādījumu dokuments (piemēram, nesena komunālo pakalpojumu rēķina vai bankas izraksta apstiprināta kopija, kurā norādīts pilns vārds un adrese, vai bankas, jurista, diplomēta grāmatveža vai valsts notāra rakstisks apstiprinājums).
 • Nodarbinātības vēstule (-es), kurā norādīts darba sākums, ieņemamais amats un nopelnītā alga
 • Biznesa licences vai dibināšanas dokumentu apliecināta kopija
 • 1 Laulības protokola izraksta oriģināls vai laulības apliecības (-u) apliecinātas kopijas (ja piemērojams) (ti, ja precētas personas piesakās kopā).
 • Laulības šķiršanas dokumentu apliecināta kopija (ja piemērojams).
 • Paziņojums un pierādījumi par ieguldāmā fonda avotu Sentkitsā un Nevisā
 • Finansiāla atbalsta apliecinājums pretendentam vecumā no 18 līdz 30 gadiem
 • Universitātes grādu apliecināta kopija (ja piemērojams)
 • Ierobežota pilnvara